Ett litet företag med full kompentens inom webb, tryck, copy och fotografering.
Klicka för att läsa om tre
organisationer Ett J stödjer
Ett J stödjer 3 organisationer som arbetar med förändringar och insatser som vi tycker är viktiga. Fred, frihet och hjälpinsatser för svältdrabbade.

Hemsidor

Ett J arbetar mycket för att hemsidan ska vara en spegling av företaget. Därför försöker vi träffa uppdragsgivaren ute på plats för att enklare få en bild om hur företaget profilerar sig och vilka visioner som finns.

Vi tycker det är viktigt att ett exklusivt företag har en sida som andas exklusivitet, att en psykologsida uttrycker lugn och att en entertainer har en sida som känns underhållande.

 

Uppdrag

Uppdrag till G&O Fastigheter
Företag/G&O Fastigheter
Uppdrag/Hemsida
Info/Design och uppbyggnad.
Uppdrag till fiskskaldjur.se
Företag/JE Beslag
Uppdrag/Hemsida
Info/Design och uppbyggnad.
Uppdrag till Keiron Kunskap
Företag/Keiron Kunskap
Uppdrag/Hemsida
Info/Design och uppbyggnad.
Ett J - Margaretaplatsen 2 - 252 22 Helsingborg - Tel: 0709 955 932 - E-mail: info att ettj.se